Betaling

Postoppkrav
Alle varer sendes i oppkrav og betales ved henting/levering.

Frakt og oppkravsgebyr kommer i tillegg til pris for varen.